Foghorn Exclusive With Kjell Bondevik

Kjell Magne Bondevik, former Prime Minister of Norway and founder of the Oslo Center for Peace…